Город 312 — Эсимде

    C#m      A6 F#m  E D#m7-5
Жайдын бир гана толук эй кезинде ай,
 C#m     A6   F#m   E D#m7-5
Адырлуу гана тоонун эй  бетинде.
C#m     A      F#m
Сан гүлдөн тандап бирди үзгөн ай,
   E    D#m7-5 C#m H  Amaj7 A D#m7-5 F#m E D#m7-5 C#m
Жайдары гана селки эй эй эсимде.

Өзүмдү гана сага эй берем деп ой,
Өмүрдүн гана гулун ой терем деп.
Сүйлөшкөн күндөр эсимде ай,
Турмуштун гана сырын ой тереңдеп.

Атыңды гана ойлоп эй тандагы ай,
Көңүлүм гана сенден ий калбады.
Азыркы шайыр жаштардын ой,
Өзүңдөй гана болсун ай алганы.

Город 312 - список песен по алфавиту
Город 312 - список песен по альбомам 
Просмотров: 245